Политика за обработка на лични данни

Дружеството „Ай Би Ай Ко“ ЕООД, булстат: BG 200419491, базирано в България, бул. „Сливница“ 70, ет.2., ап.5, Варна 900 ("Ай Би Ай"), оператор на website http://ibi-co.com декларира, че всички лични данни наричани по-нататък "данни", се третират като строго поверителни и се обработват в съответствие с приложимите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Сигурността на вашите лични данни е наш приоритет. Поради това ние отделяме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита. В Декларацията за поверителност ("Политиката") бихме искали да Ви информираме за това как събираме лични данни за вас и как ще ги използваме.

1. Лични данни и тяхното обработване

1.1. Категории с лични данни

Събираме различни типове данни в зависимост от използваните от нас услуги.

Посредством форматата за кандидатстване за работа, намираща се под всяка обява за работа събираме следните лични данни:

 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес,телефонен номер, автобиографии.
 • Демографски данни. Данни за пола, дата на раждане, държава и предпочитан език.
 • Данни в резултат на продължителността на споразумението – активност на кандидатурата, намиране на работа.
  Ние също така обработваме следните лични данни:
 • Данни от комуникацията между „ Ай Би Ай “ и клиента
 • Поведенчески записи за уебсайта, управляван от „Ай Би Ай “

1.2 Цел на обработката на лични данни

Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. За да предоставим предлаганите услуги и да ги подобрим, ние обработваме вашите лични данни. Това означава конкретно:

 • Анализ на автобиография/и с цел намиране на най-подходяща работа за всяко лице, което е попълнило контактната форма за кандидатстване. Предоставяне на автобиографията на нашите партньори- работодатели или партньори-агенции за подбор на персонал.
 • Комуникация. Ние използваме събраните данни, за да комуникираме с вас и да се адаптираме за всеки отделен човек. Например можем да се свържем с вас по телефона, по имейл или чрез приложението или друг формат, за да ви напомни, че имате продукти в онлайн кошницата си, за да ви помогнем да завършите поръчката си, да дадете актуално състояние на заявката, поръчката или връщането си или да получите повече информация от вас за това или да ви уведомим, че трябва да предприемете действия, за да запазите профила си активен. Ако имате профил, ще обработваме данни за тази цел, за да изпълним споразумението за профила. Ако пазарувате с нас като нечленуващ, ние обработваме тези данни поради законния интерес, който е в законните интереси на ‚Ай Би Ай“, както е описано по-горе.
 • Подобряване на услугите. Използваме данни, за да подобряваме непрекъснато услугите и системите си, включително добавянето на нови функции, както и да взимаме информирани решения чрез използването на сборен анализ и бизнес разузнаване, всички въз основа на законния ни интерес, произтичащ от свободата на бизнеса и въз основа на необходимостта от подобряване на услугите, предоставяни за конкурентен успех.
  Защита, сигурност и разрешаване на спорове. Можем също така да обработваме данни от легитимен интерес, да гарантираме защитата и сигурността на нашите системи и клиенти, да откриваме и предотвратяваме измами, да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения въз основа на законния интерес.

Маркетингови оферти.

 • Електронен бюлетин –може да Ви изпращаме информационен бюлетин със свободни позиции, които са близки до вашите интереси. Винаги можете да откажете търговски съобщения чрез връзката за отписване, която се намира във всеки имейл. За да прекратите абонамента си, можете да се свържете директно с нас. Ако прекратите абонамента си за търговски съобщения, ние ще прекратим използването на вашата електронна информация за контакт за тази цел. Ще започнем да го използваме отново, ако го регистрирате или поискате конкретно.
 • Предлаганите от нас маркетингови оферти могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме събрали за вас във времето, в зависимост от данните за контакт, демографските данни, фаворитите и данните за използването на нашите продукти и уеб сайтове ("бисквитки", IP адрес, , данни за кликванията, показвани търговски съобщения, посетени продукти). Ние нямаме напълно автоматизирана обработка, която би имала правно въздействие върху вас.
 • Ако не сте наш клиент, ние ще обработваме вашите данни въз основа на вашето съгласие.
 • Имате право да повдигнете възражение срещу обработката по всяко време безплатно. В края на този документ се предоставят данни за контакт.

Обработка на "бисквитки" от уебсайтове, управлявани от „Ай Би Ай“

 • Ако сте разрешили "бисквитки" в уеб браузъра си, ще обработваме записи на поведение от "бисквитките", намиращи се в уебсайтовете, управлявани от Ай Би Ай, за да се гарантира по-доброто функциониране на уебсайта на Ай Би Ай- http://ibi-co.com и на интернет рекламата от Ай Би Ай. Повече информация може да намерите в отделна глава на този документ.
  1.3 Предаване на лични данни на трети страни
  Вашата лична информация ще бъде препратена на трети лица или уредена по друг начин, само ако е необходимо да се изпълни договор за посредничество, и се основава на законен интерес или ако предварително сте дали съгласието си за това, както следва:
 • към свързани дружества и партньори въз основа на изпълнението на договора за посредничество за извършване на вътрешни процеси и процедури;
 • на превозвачите, осигуряващи транспортни услуги, ако е нужно ние да организираме транспорт при придвиждане до местоположението на работното място.
 • на други доставчици на услуги и трети страни, участващи в обработката на данни;
 • на трети страни, напр. законни представители или съдилища за целите на принудителното изпълнение или сключване на споразумение с вас;
 • публични органи (например полицията);
 • трети страни, извършващи проучвания сред клиентите.

Ако трета страна използва данни във връзка със своите законни интереси, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Това обработване се ръководи от политиката за обработка на лични данни на съответните компании и физически лица.

2. Защита на личните данни и период на задържане

2.1. Защита на личните данни

Осигуряваме нашите уеб сайтове и други системи, като използваме технически и организационни мерки срещу загубата и унищожаването на вашите данни, неоторизиран достъп до вашите данни или модифицирането или разпространението им.
Ние изискваме нашите процесори да докажат съответствие на своите системи с GDPR.

3.2. Продължителност на обработката

Ние обработваме и съхраняваме лични данни:

 • за периода, необходим за гарантиране на всички права и задължения, произтичащи от договора за посредничество, т.е. за срока на намиране на работа и задълженията произтичащи от продължителността на договора
 • една година след края на приключване на трудов договор за разрешаване на евентуални спорове
 • за периода, през който Ай Би Ай Ко е задължен като администратор да го съхранява в съответствие с общозадължителното законодателство. Счетоводните документи, като фактури, издадени от Ай Би Ай Ко, се архивират съгласно закона за срок от 10 години от издаването им.
 • съгласието да бъдете уведомявани за наличието на свободни позиции остава валидно, докато информацията за наличността бъде изпратена, но за максимум една година или до оттеглянето на съгласието.
 • съгласието за предлагане на пазара е валидно за четири години или до оттеглянето му.

В други случаи обработката на данни възниква от целта на обработката или се определя от законодателството за защита на данните.

4. Права на субектите на данни

Ако обработваме вашите лични данни, можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на вашите лични данни.

Ако смятате, че обработваме личните ви данни по начин, който противоречи на защитата на вашите лични данни и правните условия за защита на личните данни, можете да поискате обяснение и да поискате от нас да отстраним възникнала ситуация и, по-конкретно, можете да поискате да бъдат направени корекции или допълнения, ликвидиране на вашите лични данни или блокиране на вашите лични данни.

Също така имате право да се свържете с служителя за защита на данните: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Можете да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Ако оттеглите вашето съгласие за обработката на вашите лични данни, вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимни; това обаче не важи за личните данни, които Ай Би Ай Ко трябва да изпълни, както е предвидено в законните си задължения (напр. обработка на вече сключени договори), или за защита на законните си интереси. Личните данни също се унищожават, ако личните данни не са необходими за определената цел или ако съхранението на вашите данни не е допустимо поради други причини, определени от закона.

5. Уебсайта

5.1. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва "бисквитки", за да направи нашите продукти подходящи, интересни и удобни за вас. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, смартфон или друго устройство и се използват във вашия уеб браузър. Повече информация за "бисквитките" можете да намерите тук (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). Например, ние използваме "бисквитки":

 • да адаптираме нашия сайт по най-добрия възможен начин чрез мониторингови посещения, вашето движение на обекта и използваните функции
 • да откриете информация за рекламите, които сте разглеждали, така че да не ви показваме реклами за продукти, за които не се интересувате

Някои бисквитки могат да събират информация, която след това се използва от трети страни и която например пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.е. "бисквитки" на трети страни).

5.2. Използване на "бисквитки"

Използваните на нашия уебсайт "бисквитки" могат да бъдат разделени на два основни вида. Бисквитките за сесии се изтриват веднага след приключването на посещението ви в уебсайта ни. Непрекъснатите "бисквитки" остават съхранявани на устройството ви много по-дълго или докато ги махнете ръчно (периодът, за който остава "бисквитка" на устройството ви, зависи от собствените настройки на бисквитката и настройките на браузъра ви).

Бисквитките могат да бъдат разделени по функционалност на:

 • аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския опит на нашия уеб сайт, като разберем как хората го използват
 • проследяване, което в съчетание с "бисквитките" за конверсия ни помага да анализираме ефективността на различните канали за продажба
 • ремаркетинг, който използваме, за да персонализираме съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване
 • съществени, които са важни за основната функционалност на уебсайта

5.3. Отхвърляне на "бисквитките"

Настройките за "бисквитките" са част от браузъра ви. По подразбиране повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Можете също така да отхвърлите или да ограничите "бисквитките" до тези, които изберете, като използвате уеб браузъра си.
Информация за браузърите и как да зададете предпочитанията за "бисквитки" можете да намерите на уебсайтовете по-долу или в друга документация на интернет браузъра
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Сафари - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg
Android https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
Ефективен инструмент за управление на "бисквитките" също е на разположение на уебсайта http://www.youronlinechoices.com

5.4. звена

Нашият уебсайт съдържа връзки към други сайтове, които са практични и съдържат информация. Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да се притежават и експлоатират от други компании и организации и да имат различни политики за сигурност и защита на личните данни. Нашата компания не контролира и не носи никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни през тези уеб сайтове.

6. Свържете се с нас

Ако имате въпроси, коментари или искания относно тези правила, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

“Ай Би Ай Ко“ ЕООД
Бул. Сливница 70, ет.2., ап.5
Варна, 9000
България
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7. Влизане в сила

Тази пилитика за защита на личните данни (GDPR) e валидна от 21 май 2018г.