Проекти

«Средиземноморска кухня - култура, традиции и добри практики»
Договор No 2012 – 1 – BG1 – LEO02 –06763
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕНИФИЦИЕНТ: "АЙ БИ АЙ КО" ООД

Проект „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” С Договор № МЗ-2-03-03-1411 по ОП РЧР -2016 година

Основната идея на проекта е осигуряване обучение по време на работа за младежи до 29г.

С настоящата програма се цели преквалифициране на безработни кадри до 29години, като се извършва обучение, по специалност, различна от досегашната им. И осигуряване на работна позиция, с цел намаляване нивата на безработицата на територията на България.

Този сайт използва бисквитки.