Полезно

Ирландия или Ейре е държава в Северозападна Европа,разположена на територията на остров Ирландия.

Площта ѝ е 70 831 км2, от които 69 414 км2 суша и 1 417 км2 водна площ.

Ирландия е разделена на 4 исторически области. Техните имена са Ленстър, Мънстър, Конахт и Ълстър. Четирите области са разделени на 26 графства. Единствено графство Дъблин е разделено на 4 подграфства.

Терминът Република Ирландия е официално „описание“ на държавата, а не нейно конституционно име.

Всъщност, Ейре е парламентарна република. Народното събрание е двукамарно: Сенат и Долна камара. Президентът има предимно представителни функции, а изпълнителната власт се упражнява от 15-членното правителство, начело с министър-председателя. Ирландия е член на Европейския съюз от 1973.

Ирландия е сред най-богатите, най-развитите и мирни държави в света, намираща се на пето място по БВП на глава от населението и пета по ИЧР, като по този начин има едно от най-високите нива на жизнен стандарт в света. Страната има висококачествена образователна система, а като истинска демократична държава предоставя пълна свобода на словото, политическа и икономическа свобода.

Населението на Ирландия нараства най-бързо в Европа с темп на годишния растеж от 2,5%. Официалните езици в страната са ирландският и английският.

Климатът е умерен морски, с влияние на океанското течение Гълфстрийм. Поради влиянието на Атлантическия океан, зимата е сравнително мека, а лятото е прохладно.Някои от районите се отличават с обилни валежи от дъжд и по-малко слънчеви дни, но почти през цялата година климатът е мек.

Жителите на Ирландия, според последното преброяване са 4 709 700 .

Средната продължителност на живота е 74 години за мъжете и 80 за жените, като 20% от жителите на Ирландия са под 14-годишна възраст, а смъртността е почти двойно по-ниска от раждаемостта.

Официалните езици са ирландски и английски, но английският е успял да се наложи във всяка сфера на живота, следователно се смята, че англоговорещите са голям процент или дори 100%.

Около 6,5 % от ирландците произхождат от страни от ЕС, останалите са африканци, американци и малък брой китайци. Почти всички принадлежат към християнски деноминации, има малки групи юдеи и мюсюлмани (последните най-вече измежду африканските имигранти).

Делът на къщите в Ирландия е 95%, докато апартаментите са само 5%.. Само 18% от жилищата са под наем. По-трудно се намира жилище в университетските градове (Дъблин, Корк, Голуей, Лимерик) и регионалните центрове, като най-изгодна алтернатива са съжителствата. Жилищата се предлагат най-често мебелирани. Обикновено се сключват договори за период от 6 месеца до 1 година, но е възможно и по-краткосрочни. Някои приблизителни цени за месечен наем в Дъблин: 1-стаен апартамент – € 700; 2-стаен – от € 750; 3-стаен – от € 1100; студио – от € 500. Докато в други областни градове наемите са значително по-ниски.
Ирландското правителство осигурява безплатно образование на основно и средно ниво. Задължително е училищното образование за децата и младежите от 6 до 16 годишна възраст. Учебниците и училищния транспорт се предоставят срещу ниски такси.

Основното образование в Ирландия (First Level Education) се предоставя главно от държавните училища. В края на това ниво се полагат тестове за оценка. Второто ниво на образование се придобива в три вида училища: средни, професионални и общообразователни училища. Това образователно ниво се състои от 3 - 4 години начален цикъл (junior cycle) и от 2 -3 години напреднал цикъл (senior cycle).

Одобрените курсове за трето (висше) ниво също се предлагат безплатно. Приемането в тези курсове е изключително конкурентно и местата се разпределят според оценките от крайните изпити от средното училище.

Системата на висшето образование в Ирландия е изградена от 7 университета , технологични институти и колежи.

При пристигане в Ирландия е задължително да се вземе персонален номер – PPSномер от Социалните служби. За целта е необходимо да се представи адрес, на който лицето пребивава постоянно и валиден личен документ.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок по-голям от 90 дни, при условие, че те:

  • са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
  • са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
  • притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или;
  • са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия.

Добре е да си издадете от България Европейската здравноосигурителна карта, която дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

При започване на работа в Ирландия, трябва да се обърнете към местната данъчна служба (Tax Office), за да се регистрирате. Доходите, които получавате през финансовата/данъчната година са облагаеми. Работодателят прави удръжките от заплатата на работника. Данъчното облагане в Ирландия е организирано по системата PAYE = Pay as you earn (плащай както получаваш). Това означава, че плащането на данък върху дохода е пропорционално и става периодично през цялата данъчна година. С PPS номера работникът може да кандидатства за данъчни кредити, като попълни формуляр 12А (Заявление за сертификат за данъчен кредит и стандартна тарифа за минимално заплащане) и го изпрати в данъчната служба. Добре е това да се направи веднага при започване на работа, дори да е само за половин работен ден или сезонна работа.

Данъкът върху дохода се удържа още от първата заплата. Размерът му зависи от нивото на заплатата и размера на данъчния кредит. Данъчната ставка е следната: за несемеен - 20 % върху първите заработени 34 000 .00 €; 41 % върху всички приходи над 34,000.00 €.

За да може да подадете данъчната си декларация и да си възстановите данъците трябва да имате формуляр P45, който получавате от работодателя си след като приключи работния ви период ИЛИ Р60 - издава се в края на данъчната година.

Заплатите в Ирландия се изплащат седмично и два пъти месечно.

Именно за това трябва да си предвидите следните средства за заминаване при предварително уредена работа от България- джобни около 350 евро, плюс пари за наем и депозит, в зависимост от населеното място, в което ще се живее.

Този сайт използва бисквитки.