Полезно

Официалното ѝ име е Федерална република Германия ,ФРГ е държава в Централна Европа.

Територията ѝ е 357 021 km², а населението е над 82 милиона жители. Германия е държавата с най-голямо население в Европейския съюз, втората в Европа след Русия и третата страна в света по брой на чуждите имигранти.

Етническият състав на населението на Германия е: немци – 93,4%, стари местни малцинства – 0,3%, имигранти след Втората световна война – 6,2%.

По официални данни от 2011 година българите в Германия са 63 581 души.

Официалният език във ФРГ е немският. Той принадлежи към германската езикова група.

Основната религия в Германия е протестанството.

Германия е федерална парламентарна република, съставена от шестнадесет провинции . Федерална столица и най-голям град в страната е Берлин.

Времето в Германия е непостоянно, като са характерни ветрове от запад, които целогодишно носят въздушни маси от Атлантическия океан. Вследствие на това в страната има валежи през всички сезони. От северозапад на изток и югоизток климатът се променя от океански към континентален. В повечето години зимите са относително меки, а летата не са твърде топли.

Българските граждани могат да влизат във ФРГ без виза и правомерно да пребивават в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят е по-дълъг, трябва да се регистрират в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятат да се установят. С регистрацията ще бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”.

Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи.

Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните каси. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за пенсионно осигуряване. Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и работодателите. Около 21 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника.

Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Необлагаем доход в Германия е до 8000 евро/ годишно. Над тази сума доходът се облага с прогресивно нарастващ процент, от 14% до 45% върху дохода. Данъците се удържат при всяко заплащане на заплатата директно от работодателя, който ги внася в данъчната служба. Критериите за облагане се установяват с Данъчна карта за заплащане, издавана ежегодно от общината на база на съхраняваната там документация. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

В края на годината всеки данъкоплатец следва да представи в данъчната служба данъчна декларация, в която се декларират и останалите източници на доход /ако са налице такива/.

Повече от половината население на Германия живее в жилища под наем. Именно това може да се окаже проблем при намирането на евтино жилище под наем. За тези, които идват в страната сами и са готови да живеят с други хора, добър и евтин вариант е възможността „споделена квартира”. Най-ниски са цените при наемане на апартамент в Източна Германия. Цените не включват потреблението на енергия за отопление, на вода и електричество. В повечето случаи наемодателите искат депозит на стойност 1 или 2 месечни наема, който депозит служи за застраховка при евентуални нанесени щети.

Предучилищното образование обхваща институции за деца от 3 до 6 години и обикновено не е задължително. Задължителното обучение започва с начално образование /1-4 клас/. Държавното образование е безплатно – заплащат се само учебниците, помагалата и училищните екскурзии. След началното образование родителите и децата трябва да изберат училище за средно образование –основно училище /до 9 или 10 клас/, реално училище /средна степен за завършване след 10 клас/ или гимназия /до 12 или 13 клас/, завършването с матура, на която позволява постъпване в университет.

Начално професионално обучение може да се започне с приключване на задължителното обучение, т.е при нормални обстоятелства – след 15-годишна възраст. Това обучение трае между две и три и половина години. Младежите могат да избират измежду 350 професионални обучения.

Този сайт използва бисквитки.