Полезно

Кралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа, която заема западната част от Скандинавския полуостров. Площта ѝ е 385 991 km² , от които 361 243 km² суша и 24 748 km² водна площ.
Страната е най-северната в Европа и е известна с планините и фиордите си, както и с историята си като морска сила.
Норвегия е много високо развита индустриална страна и е една от най-богатите в светаТя е във водещите места в света по стандарт на живот, средна продължителност на живота и здравеопазване.

 Норвегия не е член на Европейския съюз (ЕС), но участва в общия пазар на ЕС като участваща страна в Европейската икономическа зона (EEA) и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA). 

Официалният език е норвежки.
Норвегия е конституционна монархия с демократична парламентарна правителствена система.
Норвегия има население от 4 953 000 души през 2011 г. , което нараства с 0,327% годишно по данни от 2012 г . Основното население- 94,4% са норвежци (вкл. 60 000 саами). 3,6% са европейци, а 2% – други.
Средната продължителност на живота през 2011 г. е 83 години за жените и 78 години за мъжете.
Официалната религия в Норвегия е лутеранството. По данни от 2004 г. 85,7% от населението принадлежи към Норвежката църква, 3,4% са други християни, 1,8% мюсюлмани, 9,1% – други.
Всеки гражданин на европейска страна може да замине за Норвегия и да пребивава там до три месеца без да е необходимо разрешение за пребиваване, като след 3тия месец е необходимо да се регистрирате в полицията. Регистрацията става он лайн по електронен път , чрез сайта на Дирекцията по имиграция. След това е необходимо да се свържете с местното полицейско управление, за да издаване на удостоверение за регистрация най-късно до 3 месеца. Необходимо е представяне на паспорт или валидна лична карта и трудов договор или потвърждение на заетостта от Вашия работодател, ако планирате да работите.
Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за данъчна карта.
В някои райони на Норвегия може да се регистрирате и да кандидатствате за D номер или национален осигурителен номер и данъчна карта в Център за обслужване на чуждестранни работници.
Има изискване след като сте били в страната в продължение на три месеца, да напуснете Норвегия или да кандидатствате за разрешение за пребиваване, ако отговаряте на условията за даване на такова. Няма изискване относно дължината на периода, през който трябва да бъдете извън Норвегия. Можете да влезете отново в Норвегия, когато желаете и да пребивавате в страната нови три месеца.
Издаването на разрешение за заселване дава право на пребиваване в Норвегия за неограничено време. Едно от условията за получаване на такова разрешение е лицето да е пребивавало в страната с разрешение за пребиваване през трите предходни години.

В ички живеещи в Норвегия трябва да бъдат членове на Националната осигурителна система. Ако сте член, като работещ, без да сте гражданин/жител, членството ви ще продължи до един месец след напускане на работа, ако продължавате да живеете в Норвегия. Наемането Ви на работа в Норвегия дава право на Вас и на вашето семейство на същите права като на норвежките граждани.
Хора, които се преместват в Норвегия и имат разрешение за пребиваване, се третират като жители/граждани на Норвегия по отношение на социалното осигуряване, ако ще останат в страната за 1 година или повече. Социалните осигуровки покриват: временна нетрудоспособност, безработица, детски добавки, отпуск по майчинство, пенсия за прослужено време и инвалидна пенсия.
Осигурителните вноски се удържат от заплатата заедно с данъка.
Данъци

През 1989г. между България и Норвегия е подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата.
Задължение на работодателя е да удържа данъците преди изплащане на заплата. След като си намерите работа в Норвегия, трябва да подадете молба за издаване на данъчна карта в местната данъчна служба. В картата се определя какъв процент от доходите ви трябва да бъдат удържани от работодателя. Ако започнете работа без данъчна карта, работодателят е задължен да удържи 50% данъци. Надплатените данъци се връщат, а платените в по-малък размер се плащат през пролетта или есента на следващата година.

Повечето хора в Норвегия притежават собствени жилища, затова пазарът за наемане на квартири може да е ограничен. При наемане на жилище се сключва договор и обикновено се плаща депозит.
Жилището все още е най-големият разход на домакинствата, следван от транспорта. Разходите за развлечения и култура се определят като трети по големина, докато разходите за храна са на четвърто място.
Системата на здравното обслужване предвижда избор на семеен лекар /GP/. Норвежката социално-осигурителна схема предвижда държавно здравно обслужване, финансирано от правителството и администрирано от всяка община.

Този сайт използва бисквитки.