Полезно

Кралство Белгия се намира в Западна Европа и е федерална държава, демократична конституционна парламентарна монархия.
Държавен глава е кралят на белгийците, наследствена длъжност, която от 2013 г. се заема от Филип от династията Сакс-Кобург и Гота.
Площта, на която заема Белгия е 30,528 кв. Км, а жителите ѝ са 11 190 845 души към дата 1ви януари 2015г.

През 2014 година 97,8% от населението е градско.
Белгия има три официални езика – нидерландски, френски и немски.
В Белгия католицизмът е преобладаваща религия, със 72% от християнско население, почти всички от тях католици, 5% са мюсюлмани, а 22% са нерелигиозни, атеисти или агностици.
Климатът на Белгия, както и на по-голямата част от северозападна Европа, е океански (Cfb по Кьопен), със значителни валежи през всички сезони.
Въпреки че има четири обособени сезона, времето е меко през цялата година със средни максимални температури през юли и август около 23 °C и средни минимални температури през януари и февруари около 1 °C.
За пребиваване до 3 месеца в Белгия не е необходимо разрешение, а само валиден документ за самоличност, който следва да представите в общината в срок до 10 дена от пристигането в страната. За период над 3 месеца до 1 година е необходимо временно разрешение за пребиваване. За да кандидатствате за такова са необходими документ за самоличност, 3 снимки, документ, който е получен от общината и заплатена такса. Ако постоянно пребивавате и имате постоянен доход, може да кандидатствате за постоянно разрешение за пребиваване за период от 5 години, което може да бъде многократно удължавано. При издаване на разрешение данните Ви ще бъдат въведени в т.нар. регистър на населението.

В страната е задължително да се внася данък общ доход (ДОД). ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчната служба от работодателя. Размерът на ДОД се определя по данъчна скала. Той зависи и от семейното положение (дали сте сам или има зависими от вас други лица). Размерът на ДОД варира от 25 до 50 %. Помощите за деца са освободени от данък. Ако работите за кратък период, може да попаднете в специална данъчна схема, например при студенти. При сезонна работа за бране на плодове се използва обичайната данъчна схема, но се плащат намалени социални осигуровки. Данъчна декларация се подава в местната данъчна служба.
Данък добавена стойност най-често е 6% и максимум 21 %.
Ако живеете в Белгия, трябва да заплащате и местни данъци и такси, които са различна в отделните региони.

Пазарът на жилища в Белгия е много добре развит. Цените варират значително в зависимост от местоположението, но по принцип са по-ниски от съседните държави. Договорите обикновено имат клауза, позволяваща на наемодателя да увеличава наема всяка година.

 

 

Този сайт използва бисквитки.