Полезно

Кра̀лство Швеция или просто Швѐция е скандинавска държава, конституционна монархия, намираща се в Северна Европа. Общата ѝ площ е 449 964 km², което я прави най-голямата скандинавска държава.
Швеция е с относително ниска гъстота на население, с изключение на гъсто населения столичен район с център Стокхолм. 84% от населението е в градове, които заемат едва 1,3% от площта на страната.

Швеция е конституционна монархия , но кралската институция има символични функции.
Населението на Швеция през 2016 г. наброява над 10 милиона души.
Официалният език на страната е шведски.
Всеки новопрситгнал първо трябва да се регистрирате в местната данъчна служба и ще получите персонален идентификационен код (дата на раждане + 4 контролни цифри). Ако престоят Ви е за по-малко от 1 година, ще получите координационен код. Този идентификационен/ координационен код ще Ви е необходим при контакти с различни държавни администрации, като например социалноосигурителната. Ако престоя Ви в Швеция е за най-малко 1 година, Вие трябва да кандидатствате за разрешение за установяване в Шведската миграционна служба след първите 3 месеца от Вашия престой в страната . Ако сте пребивавали легално в Швеция 5 години без прекъсване, може да кандидатствате за право на постоянно пребиваване.

Българските граждани могат да започнат работа в Швеция без разрешения за работа. Те могат да се регистрират в бюрата по труда и да ползват съответните услуги, ако отговарят на изискваните условия за гражданите на Швеция.

Основната социално-осигурителна система дава закрила при болест, семейно подпомагане, основни и допълнителни пенсионни схеми, ранно и частично пенсиониране и застраховки при трудова злополука. Всички лица над 16 год., пребиваващи в Швеция, независимо от тяхната националност, могат да се регистрират за жилищни помощи. В Швеция социалните застраховки се финансират най-вече чрез работодателските осигуровки, но могат да се финансират и от държавата, особено основната пенсионна схема. Местните служби за социално подпомагане осигуряват подпомагане на деца и техните семейства, възрастни хора и инвалиди. Те са подчинени на Министерството на здравеопазването и социалните грижи и се финансират от местните данъци. Кандидатите за помощи трябва да кандидатстват в местната социално-осигурителна служба като ползват специални формуляри за различните помощи. Някои помощи изискват медицински документи.

Шведската данъчна система включва различни преки и непреки данъци и такси. Най-важните преки данъци са националният (20%-25%) данък общ доход, общинският (варира, но средно е 31%) данък общ доход и националният капиталов данък. Ако работите по-малко от 6 мес. в Швеция, може да изберете да плащате специален данък (SINK), който е 25%. Най-важните непреки данъци са ДДС и акцизите върху някои продукти като алкохола и цигарите. Почти всички стоки и услуги се облагат с ДДС и той обикновено е 25% от цената.

Възможността за намиране на жилище под наем е значително по-малка в гъсто населените райони, особено в големите градове, където и цените са доста по-високи. Обяви може да се намерят в местните и регионални вестници. Може да се обърнете и към общински или частни жилищни агенции.

 

 

Този сайт използва бисквитки.