Проекти

Проект „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” С Договор № МЗ-2-03-03-1411 по ОП РЧР -2016 година

Основната идея на проекта е осигуряване обучение по време на работа за младежи до 29г.

С настоящата програма се цели преквалифициране на безработни кадри до 29години, като се извършва обучение, по специалност, различна от досегашната им. И осигуряване на работна позиция, с цел намаляване нивата на безработицата на територията на България.

По време на изпълнението на проекта бе наето едно лице, което беше обучено по специалност „ Маркетинг и реклама”.
В периода на обучение лицето придоби знания, свързани с основите на маркетинга и рекламата, които бяха приложени в рекламната стратегия на фирмата.

Периодът, в който бе изпълнен успешно проекта е юни-декември 2016 година, като лицето и след това беше наето.

Този сайт използва бисквитки.