Полезно

Кралство Нидерландия , наричана по-често Холандия, е държава в Северозападна Европа, която включва още Аруба, Кюрасао и Саба.
Тя е конституционна монархия. Държавен глава е монархът (от 1980 г. е кралица Беатрикс).
Нидерландия е една от най-гъсто населените страни в света с повече от 400 души/km² (за сравнение средно за света 48 д/km², България – 72 д/km²).

Има два официални езика – нидерландски и фрезийски, и двата от групата на германските езици. Фризийският е регионален език за северната провинция Фризия и е много близък до английския.

Основни религии са католицизма (32% през 2007 г.) и протестантството (15%). Около 63% от нидерландците считат себе си за принадлежащи към някоя църква. Частта от страната, намираща се на юг от трите реки е (или е била) основно католическа, а северната част – протестантска (предимно от Нидерландската реформирана църква).

Нидерландците са най-високия народ в света. Средната височина на мъжете е 1,83 m, а на жените – 1,72 m. Средната продължителност на живота през 2005 г. е 77 години за мъжете и 82 години за жените.

През 2007 година етническият състав на населението на Нидерландия е следният:

80,6% – нидерландци, 2,06% – индонезийци (бивша колония), 2,89% – германци,2,53% – суринамци (бивша колония),2,34% – турци, 2,50% – мароканци, 7,08% – други етноси.

За пребиваване до 3 месеца в Холандия българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване, но подобен документ се изисква от редица институции, като например банки – при първоначално откриване на сметка към тяхната система, данъчната администрация, работодателите също искат да се уверят в законовия статут на бъдещия работник. За период над 3 месеца е необходимо да се подаде молба по образец в IND (организацията за пребиваване в Холандия) за издаване на разрешение за пребиваване.

Холандия не прилага разрешителен режим за работниците от България от 01.01.2014 г.  За да можете да работите в Холандия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер).

Холандската социално-осигурителна система е една от най-изчерпателните в Европа. Тя осигурява закрила при болест, майчинство, инвалидност, старост, безработица, а също така и семейни добавки за деца. Повечето вноски за социално осигуряване се приспадат автоматично от заплатата. Те са за сметка както на работника, така и на работодателя. Ако сте легално пребиваващ в Холандия, но ви липсват средства за нормален живот поради продължителна неработоспособност или безработица, може да искате помощ от държавата. Право на помощ имате временно и само поради принудителна незаетост. При загуба на работа трябва да се регистрирате възможно най-бързо в Центъра за работа и доход (CWI). 

Данък общ доход се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчните служби от работодателя. ДОД се определя в зависимост от така наречената ”three-box” система, т.е. има 3 категории данък:

  • върху доход от заетост и собственост;
  • върху доход от „солидна лихва”;
  • върху доход от спестявания и инвестиции.

По всяка категория данъкът се събира по различен начин. Данъкът върху различните доходи не може да се прехвърля от една категория в друга. Данъкът върху доход от заетост и собственост се изчислява по прогресивна скала. Самонаетите лица трябва да правят предварителни вноски през данъчната година, като размерът им се определя според приходите. Ако работите временно в Холандия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

Данъците за моторните превозни средства зависят от теглото и вида на използваното гориво и може да има леки различия в отделните провинции. 

Животът в Холандия е по-скъп в сравнение с повечето европейски държави – особено в градовете и в централната и западната част .

Тъй като жилищата под наем са малко, ще трябва да бъдете включени в т.нар. „чакаща листа”. Препоръчва се да се регистрирате в жилищна агенция. Ако ви се предложи жилище под наем, може да го откажете само при ограничени обстоятелства. Ако сключите договор за наем, обикновено се иска депозит в размер на едномесечния наем. При прекратяване на договор за наем, обикновено се изисква най-малко едномесечно предизвестие. В зависимост от вашия доход, състояние, възраст и семейство, е възможно при определени обстоятелства да получите субсидия за наем. Ако искате да купите къща трябва да се обърнете към Агенция за недвижими имоти.

Този сайт използва бисквитки.