Полезно

 • КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРОГРАМИТЕ?
  Internship / Professional Career Training USA е програма за учебна практика/стаж, регулирана от Държавния департамент на САЩ и е създадена, за да дава възможност на студенти и млади професионалисти, наскоро завършили от различни страни да придобият професионален опит, работейки като стажанти в американска компания и да се запознаят с американската култура и начин на живот. В някои от секторите се издава и сертификат за успешно приключване на стажа.

 • Участниците трябва да имат осигурена позиция преди пристигането си в САЩ. Internship/ Trainee USA не е работна програма. Изисква се позицията, която ще заемат, да е пряко свързана със специалността, изучавана в университета или да е в сфера, в която участниците имат професионален опит и да предполага придобиване на умения на минимум средно професионално ниво, както и увеличаване на сложността на отговорностите в различните етапи на стажа.
  Стажантите не могат да заемат позиции, които предполагат нискоквалифициран труд, грижи да деца или медицинска грижа за пациенти.
  Максималната продължителност на програмата е минимум 6, или 12 месеца за Internship и 18 месеца за Trainee категорията. Програмата е целогодишна и няма фиксирани начални и крайни дати – началото и продължителността на стажа се определят от участника и от американската компанията.
  Сфери, в които може да предложим стаж:
 • туризъм изкуство и култура
 • мениджмънт, бизнес, търговия,
 • финанси
 • публична администрация
 •  право
 • строителство и инженерство
 •  образование, социални науки, библиотекарство и социални дейности
 • здравеопазване (ако позицията не предполага пряк контакт с пациенти)
 • медии, комуникации и информационни технологии
 • наука, инженерство, авио-инженерство, архитектура, различни индустрии
 • земеделие, лесовъдство и риболов
 • маркетинг

 

 • Internship USA

За да участваш в програмата Internship USA е необходимо:

Да си студент редовно обучение, да си завършил редовна форма на обучение преди не повече от 12 месеца, или да имаш поне 5г. стаж в сектора, в който търсиш практическо обучение или стаж с цел обогатяване на професионалния опит.

Стажът да е свързан със специалността, изучавана в университета, или с професионален опит в даден сектор от минимум 5 години

Да си на възраст между 18 – 40 години.

Да имаш добро ниво на владеене на английски език

Да имаш желание да посетиш САЩ и да научиш повече за американския начин на живот и начина, по койато функционира сектора, към който си се насочил
ЦЕНИ НА ПРОГРАМИТЕ
По-кратки от 6 мецеа стажове за на стойност 2350$
6 до 12 месечни стажове са на стойност 3100$
6- 12 месечни стажове, различни от сферата на туризма са на стойност 3800$
13-18 месечни стажове, различни от сферата на туризма са на тойност 4100 $

career training usa
За да участваш в програмата Professional Career Training е необходимо:

Да си на възраст между 20 – 40 години.

Да имаш завършено висше образование и поне една година професионален опит или 5 години професионален стаж в избраната сфера на реализация.

Стажът да е свързан със специалността, изучавана в университета, или 5 години стаж в избраният сектор.

Да имаш желание да посетиш САЩ и да научиш повече за американския начин на живот и естествено да добиеш практически професионален опит

КАК СТАВА НАМИРАНЕТО НА РАБОТА?
Програмата за стаж в Америка се предлага в два варианта:
Self-Arranged – предназначена е за участници, които вече имат предложена стажантска позиция в САЩ или биха желали самостоятелно да си осигурят такава.
Job Placement – партньорството ни е авързано с една от най-добрите американски спонсориращи организации и ни дава възможност да предложим на клиентите си атрактивни стажантски позиции в множество сектори, както видяхте по-горе. Повече информация за актуални позиции може да получите от нас в нашия офис.

ЗАПИСВАНЕ
Необходима е регистрация в системата на американската спонсорираща организация и заплащане на депозит, чиято сума се определя от типа програма, за която кандидатстваш.

НАМИРАНЕ НА РАБОТА
При самостоятелна осигуряване на работната си позиция, твоят бъдещ работодател ще трябва да попълни тренинг план в системата на спонсориращата организация. Ако си на pre-arranged опция, ще трябва да подготвиш CV, мотивационно писмо или видео на английски език. След одобрение ще бъде насрочено скайп интервю с американската спонсорираща организация и/или компанията, в която ще се провежда стажа.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИЗА
След получаване и одобряване на позицията за стаж, спонсориращата организация ще ти издаде работно разрешително DS 2019, като ще трябва да заплатиш останалата част от таксата по програмата и такса SEVIS и след това да кандидатстваш за американска виза.

Заминаване
Последната стъпка е да преминеш онлайн ориентация, да закупиш самолетен билет и да заминеш за САЩ, където да започнеш да градиш своята професионална практика и кариера

 

Този сайт използва бисквитки.